Lilla Beddinge Byalag - En ideell förening för samverkan i Beddingestrand
OBS! Detta är vår gamla hemsida.
Vår nya hemsida finns på:

LILLA BEDDINGE BYALAG

Välkommen till vår hemsida!
Vi hoppas att du här ska finna den information du söker. 

BAKGRUND
Lilla Beddinge Byalag bildades den 14 maj 1991 på initiativ  av Egon Prahl. Intresset för ett Byalag var stort bland byborna. Vid denna tid var förvisso inflyttningen till orten mycket blygsam och speciellt barnfamiljer lyste med sin frånvaro. Bygden ökade mångfalt under sommarmånaderna då sommargästerna gjorde sitt intåg. Övrig tid under året var bygden i det närmaste död. 
Under slutet av 1990-talet ökade emellertid inflyttningen till orten som är belägen vid havet i den östra delen av Trelleborgs kommun. 

STADGAR
Lilla Beddinge Byalag är en partipolitiskt obunden sammanslutning vars ändamål är att bevara Lilla Beddinge som en enhet av genuin bebyggelse och rik kultur historia, värdefulla grönområden och social gemenskap, med människans bästa och trivsel för ögonen. Byalaget önskar i dessa ting samarbeta med andra föreningar eller sammanslutningar som verkar för samma målsättning.

MEDLEMSKAP
Alla enskilda människor som har anknytning till och intresse för Lilla Beddinge socken och som vill verka för Byalagets målsättning är välkomna som medlemmar
Byalaget har Lilla Beddinge socken som sitt verksamhetsområde.
Medlemsantalet är just nu 1295 st
Medlem blir Du genom att sätta in 100:- på vårt bankgiro (5691-6075)
per person eller 200:- per familj.
Glöm inte ange namn och adress för att underlätta för vår kassör.

Byalaget är medlem i BFR (Beddingestrands Förenings Råd) och om dess verksamhet och övriga medlemmar finner du på www.beddingestrand.nu


Vi hoppas Du återkommer! Kolla in senare för uppdateringar på vår hemsida. Det kommer mera!
Site Builder drivs av  Vistaprint