Lilla Beddinge Byalag - En ideell förening för samverkan i Beddingestrand
BYARÅD 2017

Ålderman                 Christer Rosberg,       0410-24202 eller                                                                                                  0734-356202
Vice ålderman         Anneli Sonesson        0410-29172 eller
                                                                             0766-292912
Kassör                      Gun Olsson                  0705-421347 
Sekreterare              Elisabeth Rhodin        0705-581979
Arkivarie                   Angela Lewin               040-402613
Suppleant                 Bo Nilsson                    0410-29180 eller 
                                                                             0702-666865
Ledamot                   Staffan Svensson       0410-29031 eller                                                                                                  0708-912583
Suppleant                Anne-Marie Mohlin      0734-273780
Ledamot                   Hugo Robertsson        0410-25699 eller                                                                                                 0702-348220
Revisorer                 Birgitta Nilsson
                                    Karin Gottfridsson FAKTA

Organisations nummer                   802436-5366

Bank                                                  Skurups Sparbank
Bankgiro                                           5691-6075 Medlemskap
Bankgiro                                           563-5388 Uthyrning 
Bankgiro                                           289-2073 Föranmälningar
Swish nummer                                1230796318 

Fastighet                                           Lilla Beddinge 26:156
Besöksadress                                 Sjövägen, Beddingestrand
Postadress                                       Box 5, 23106 Beddingestrand

email                                                  lillabeddingebyalag@gmail.com
hemsida                                            www.lillabeddingebyalag.com

Site Builder drivs av  Vistaprint