Lilla Beddinge Byalag - En ideell förening för samverkan i Beddingestrand
Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2017

Organisation
Lilla Beddinge Byaråd har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter;
Christer Rosberg, ålderman.
Anneli Sonesson, ledamot och vice ålderman.
Gun Olsson, ledamot och kassör.
Elisabeth Rhodin, ledamot och sekreterare.
Bo Nilsson, suppleant och renoveringsansvarig.
Staffan Svensson, ledamot och uthyrning-/ bidragsansvarig.
Angela Lewin, ledamot och arkivarieansvarig.
Hugo Robertsson, ledamot
Anne-Marie Mohlin, suppleant.

Byarådet har haft 10 protokollförda möten i Garnhuset.

Verksamhet
Garnhuset
Renoveringsgänget har träffats regelbundet under året (måndag, torsdag) för underhåll och renovering av Byalagets tillgångar.
Insamling och transporter av skänkta loppisgrejor samt iordningställande inför olika evenemang är också en del av dessa ideella krafter.

RK stugan
Koncentrationen av det idiella arbetet under året har varit RK stugan. Projektet har som målsättning att erbjuda en bastuanläggning med tillhörande rekreationsplats i fritidshuset. Vid årslutet var alla yttre renoveringar av huset och bastun slutförda och inredningsbiten återstår. Stugan var i sämre skick än vad vi antog och kostnaderna för material har därmed ökat.

Medlemsantal
Medlemsantalet har ökat från 1261 vid årsstarten till 1293vid årets slut.
Medlemstalet beräknas efter inbetalning och max 2 per fastighet.

Ekonomi
Fortsatt stark ekonomi i föreningen. Vi har en kassabehållning på närmare 350.000:-
Årets resultat blev ett underskott på 57.000:- bl.a beroende på ökade kostnader för RK stugan samt sponsorbidrag till vår fina lekplats vid Thurevallen.
Medlemsintäkter, våra egna aktiviteter (såsom Fiskets Dag, julmarknad, medlemsträffar), verksamhetsbidrag och uthyrningen ger oss fortsatt en stark ekonomi.

Årets aktiviteter
Medlemsträffar. Första fredagen varje månad med diverse temakvällar. Under sommaren har vi anordnat familjegrillsaftnar.
Bridgekurs. Under året har nybörjar- och fortsättningskurs i bridge hållits varje tisdag eftermiddag.
Trivselbridge. Varje onsdagskväll under vår och höst samlas bridgeintresserade till spelafton. All tillhörande utrustning ägs utav Trivselbridgen.
Valborgsfirande. En vårlik kväll med tal av Jan Svensson. Bålet tändes under väl bevakning av Bertil Olsson. Vårsånger av Trelleborgs manskör. Byalaget serverade grillkorv.
Vi Tillsamman, en projektgrupp, bestående av föreningar på Söderslätt. Mottot är att arrangera månadsvis träffar för medborgarna. Träffarna sker oftast under helgerna. I projektgruppen ingår bl.a Källstorps församling, Rödakorset, Klagstorps PRO, Smyge Byalag, Södra Åby hembygdsförening, SPF Udden. Från Byalaget har Yvonne Persson och Christer Rosberg deltagit.
Gökottan. En solig morgon där vi intog vår medhavda frukost och dryck vid RK stugan
70+ kaffe. Vårtraditionella inbjudan till alla över 70 år, som bjöds på kaffe ochtårta.
Fiskets Dag.Årets Fiskets Dag blev en regnig tillställning men trots detta många besökare Grillkorv, kaffe/läsk och sillamad fanns det till alla. Gamla Trelleborg visade upp sina bokalster från förr och nu.
Djungelbandet och Ukuleleorkestern underhöll från scenen. Lotterier och hemmabakat fanns till försäljning. TG 24, en av bröderna Nilssons fiskebåtar, fanns att beskåda. Veteranbilar och motorcyklar fanns utställda. I Eriks hodda hade vi utställning av gamla foton och fiskeartiklar Lennart Kristensson körde Piff o Puff tåget med Peter Sommer som utmärkt guide.
Onsdagsträffar. Yvonne och Gudrun höll i trådarna och ser till att det finns kaffe med dopp.
Här träffas de som har tid på eftermiddagen för att samtala, småpyssla och ha allmänt trevligt.
Julmarknaden,Årets julmarknad hölls åter på Granhyddan i samarbete med Lilla Beddinge Bollklubb. Välbesökt marknad med ett 40 tal knallar.
Byatidningen, utkom med 2 nummer under året, april och oktober.
Uthyrningav Garnhuset är fortsatt mycket omtyckt. Perfekt till olika arrangemang som kalas, bröllop, barndop, släktträffar, julmiddagar etc.

Alla dessa aktiviteter kräver personal och vi riktar ett stort TACK till alla Er som ställde upp som funktionärer vid alla dessa tillställningar. Utan ER blir det ingenting.


Beddingestrand i Mars 2018


Byarådet


Site Builder drivs av  Vistaprint